Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Batorz

06.09.1863

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Wojsko Rosyjskie

Dowódcy

Marcin Borelowski „Lelewel”

Oddziały / jednostki​

Lelewela
Ćwieka
Grekowicza 

Liczebność

Straty​

Polegli – 31

 

Mogiły poległych

Batorz

Miejsca Pamięci Narodowej

Batorz 

Opis bitwy

Bibliografia

Skip to content