Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Tomaszów

30/31.01.1863

Strony konfliktu

Dowódcy

Oddziały / jednostki​

Liczebność

Straty​

Mogiły poległych

Miejsca Pamięci Narodowej

Opis bitwy

Bibliografia

Skip to content