Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Miedników Gieorgij Iwanowicz

Nazwisko i imię

Miedników Gieorgij Iwanowicz

Wiek w 1863

Stopień wojskowy w 1863

Pułkownik

Funkcje

Naczelnik wojenny powiatu zamojskiego.
Dowódca Archangielogordzkiego pułku piechoty – od 06.03.1863.

Awanse

Wykształcenie wojskowe

Doświadczenie wojskowe

Wołogodzki pułk piechoty – do marca 1863 

Bitwy i potyczki w których brał udział

Uwagi

Skip to content