Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Krasnobród

24.03.1863

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Wojsko Rosyjskie

Dowódcy

Jakow Wasiljewicz Ogolin 

Liczebność

ok. 250

Straty​

Mogiły poległych

Krasnobród

Miejsca Pamięci Narodowej

Opis bitwy

Bibliografia

Bieleń Zdzisław, Bitwy i potyczki powstania styczniowego w Lubelskim i na Podlasiu, Lublin 2023, s. 175 – 176.

Zieliński Stanisław, Bitwy i potyczki 1863-1864; na podstawie materyałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Rapperswil 1913, s. 86 – 87.

Skip to content