Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Huta Krzeszowska

11.05.1863

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Wojsko Rosyjskie

Dowódcy

Oddziały / jednostki​

Liczebność

Straty​

Mogiły poległych

Miejsca Pamięci Narodowej

Opis bitwy

Generał Jeziorański z oddziałem stopniałym do ok. 200 ludzi, 11 maja zatrzymał się w Hucie Krzeszowskiej na odpoczynek. Jeziorański udał się na rekonesans i dowództwo przejął gen. Józef Śmiechowski. Przednia straż oddziału Miednikowa dowodzona przez majora Ogolina dogoniła i zaatakowała wypoczywających powstańców, którzy po krótkiej walce zostali rozproszeni i małymi grupkami przeszli granicę galicyjską. Broń i amunicję, której więcej było niż oddział Jeziorańskiego potrzebował, została zakopana w Sierakowie i zabrana później w maju przez płk. Marcina Borelowskiego „Lelewela.

Bibliografia

Skip to content