Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Jeziorańskiego - kwiecień - maj

Nazwa wyprawy

Wyprawa Jeziorańskiego

Data rozpoczęcia

Data wkroczenia na teren Królestwa Polskiego

Data zakończenia

Dowódca wyprawy

Oddziały powstańcze biorące udział

Marszruta:

Stoczone bitwy i potyczki

Przebieg wyprawy

Mapka

Skip to content