Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Krzeszów - Ciosmy

13-14.02.1863

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Wojsko Rosyjskie

Dowódcy

Mroczkowski
Piper

Oddziały / jednostki​

Liczebność

Straty​

Mogiły poległych

Miejsca Pamięci Narodowej

Opis bitwy

Oddział powstańców pod dowództwen Roznewertha po wyjściu z Krzeszowa w kierunku Sierakowa został zaatokwany przez oddział rosyjski wysłany z Janowa pod dowództwem porucznika Pipera. Cześć oddziału przeszła granicę galicyjską. Ranny w tej potyczce został ks. Karol Kobrzyński, wikary z Łukowej.

Bibliografia

Skip to content