Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Opracowania

Tytuł

Banach-Kielanowska Gabriela

Tytuł

Marcin Borelowski – „Lelewel” na tle powstania styczniowego

Miejsce i rok wydania

Kraków 2007

Autor

Barowicz Antoni

Tytuł

Marcin „Lelewel”  Borelowski rękodzielnik – pułkownik

Miejsce i rok wydania

Rzeszów 1913

Pełne opracowanie

Autor

Bartoszewski Konrad

Tytuł

Mieczysław Romanowski. Poeta – Powstaniec

Miejsce i rok wydania

Warszawa 1968

Autor

Berg Mikołaj Wasilewicz

Tytuł

Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epoce demonstracyi od 1856 r.
 Tom 1.

Miejsce i rok wydania

Kraków 1898

Pełne opracowanie

Autor

Berg Mikołaj Wasilewicz

Tytuł

Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epoce demonstracyi od 1856 r.
Tom 2.

Miejsce i rok wydania

Kraków 1899

Pełne opracowanie

Autor

Berg Mikołaj Wasilewicz

Tytuł

Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epoce demonstracyi od 1856 r.
Tom 3.

Miejsce i rok wydania

Kraków 1899

Pełne opracowanie

Autor

Bieleń Zdzisław

Tytuł

Bitwy i potyczki powstania styczniowego w Lubelskim i na Podlasiu

Miejsce i rok wydania

Lublin 2023

Autor

Bieleń Zdzisław 

Tytuł

Początek powstania 1863 roku w Tomaszowie Ordynackim 

Miejsce i rok wydania

w: ROCZNIK LUBELSKI 2015, t. 41, s. 68-83.

Pełne opracowanie

Autor

Brytan Tomasz

Tytuł

Borowe Młyny 16 IV 1863

Miejsce i rok wydania

Łukowa 2002

Autor

Brytan Tomasz

Tytuł

Borowe Młyny 16 IV 1863

Miejsce i rok wydania

Łukowa 2012

Autor

Brytan Tomasz

Tytuł

Wyprawa Czechowskiego w Lubelskie

Miejsce i rok wydania

Biłgoraj 1996

Autor

Chołodecki Białynia Józef

Tytuł

Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę Powstania Roku 1863 1864.

Miejsce i rok wydania

Lwów 1904

Pełne opracowanie

Autor

Chołodecki Białynia Józef

Tytuł

Marcin Lelewel Borelowski : rękodzielnik, pułkownik, wojenny wojewoda podlaski, ur. w Półwsiu zwierzynieckiem r. 1829, poległ pod Batorzem 6/9 1863 : (odczyt wygłoszony w sali Stowarzyszenia „Gwiazda” we Lwowie dnia 15. września 1907 podczas obchodu ku czci Borelowskiego)

Miejsce i rok wydania

Lwów 1908

Pełne opracowanie

Autor

Dunin-Wąsowicz Krzysztof

Tytuł

Marcin „Lelewel” Borelowski

Miejsce i rok wydania

w: „Powstanie styczniowe, sprawy, regiony, ludzie.” ANNALES UMCS, vol. XLVIII, Lublin 1993.

Pełne opracowanie

Autor

Dunin-Wąsowicz Krzysztof

Tytuł

Marcin Borelowski „Lelewel” blacharz – pułkownik powstania 1863 r.

Miejsce i rok wydania

Warszawa 1964

Autor

Dunin-Wąsowicz Władysław 

Tytuł

Żywe pomniki bohaterstwa : ostatni z 1863 roku : na 70-lecie powstania styczniowego

Miejsce i rok wydania

Warszawa 1933

Pełne opracowanie

Autor

Gisges Jan Maria

Tytuł

Borelowski

Miejsce i rok wydania

Warszawa 1972

Autor

Gisges Jan Maria

Tytuł

Czerwony pułkownik 1829-1863. Rzecz o Marcinie Borelowskim – „Lelewelu”

Miejsce i rok wydania

Warszawa 1975

Autor

Góra Stanisław

Tytuł

Partyzantka na Podlasiu 1863 – 1864

Miejsce i rok wydania

Warszawa 1976

Autor

Grabiec Józef [Dąbrowski Józef]

Tytuł

Rok 1863

Miejsce i rok wydania

Poznań 1913

Autor

Kalbarczyk M

Tytuł

Kalikst Ujejski (1838-1863) 

Miejsce i rok wydania

w: ZESZYTY HISTORYCZNE ZIEMI GARWOLIŃSKIEJ nr 17, 2011, s.1-18.

Autor

Kolumna Zygmunt [Aleksander Konstanty Nowolecki]

Tytuł

Pamiątka dla rodzin polskich.
Krótkie wiadomości o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych i zmarłych na wygnaniu syberyjskiem i tułactwie ofiar z 1861-1866 roku; ze źródeł urzędowych, dzienników, jak niemniéj z ustnych podań osób wiarogodnych i towarzyszy broni

Miejsce i rok wydania

Kraków 1868

Pełne opracowanie

Autor

Krakowianin Piotr [Turski Jan Kanty]

Tytuł

Marcin Lelewel Borelowski. Naczelnik Sił Zbrojnych Województwa Podlaskiego

Miejsce i rok wydania

Kraków 1863

Pełne opracowanie

Autor

Latawiec Krzysztof

Tytuł

Naczelnicy powiatów guberni lubelskiej w latach 1867-1915. Próba charakterystyki grupy

Miejsce i rok wydania

w: ANNALES UMCS 2003, sectio F.

Autor

Latawiec Krzysztof

Tytuł

Naczelnicy powiatów guberni lubelskiej w latach 1867-1915. Próba charakterystyki grupy.

Miejsce i rok wydania

w: ANNALES UMCS 2003, sectio F.

Pełne opracowanie

Autor

Matławska Halina

Tytuł

Lasy – nasze fortece

Miejsce i rok wydania

Zwierzyniec 1993

Autor

Niebelski Zbigniew Eugeniusz

Tytuł

Ostatnie działania powstańcze w Lubelskiem i na Podlasiu w latach 1864-1865 

Miejsce i rok wydania

w: ROCZNIK LUBELSKI 1981-1982, t. 23-24, s. 95-110.

Pełne opracowanie

Autor

Niebelski Zbigniew Eugeniusz

Tytuł

Prewencyjna kontrakcja władz a stan umysłów w Lubelskiem po upadku powstania styczniowego 

Miejsce i rok wydania

w: Przegląd Historyczny 1988, 79/4, s. 685-710.

Pełne opracowanie

Autor

Niebelski Zbigniew Eugeniusz

Tytuł

Słownik lubelskich i podlaskich księży uczestników powstania 1863 roku

Miejsce i rok wydania

Lublin 2011

Autor

Nikołajew E

Tytuł

Istoria 17-go Piech. Archangiełogordzkiego Połka

Miejsce i rok wydania

S. Petersburg 1900

Autor

Przyborowski Walery

Tytuł

Dzieje 1863 roku.
Tom 1.

Miejsce i rok wydania

Kraków 1897

Pełne opracowanie

Autor

Przyborowski Walery

Tytuł

Dzieje 1863 roku.
Tom 2.

Miejsce i rok wydania

Kraków 1899

Pełne opracowanie

Autor

Przyborowski Walery

Tytuł

Dzieje 1863 roku.
Tom 3.

Miejsce i rok wydania

Kraków 1902

Pełne opracowanie

Autor

Przyborowski Walery

Tytuł

Dzieje 1863 roku. T. 4

Miejsce i rok wydania

Kraków 1905

Pełne opracowanie

Autor

Przyborowski Walery

Tytuł

Historja sześciu miesięcy: ustęp z dziejów 1862 roku

Miejsce i rok wydania

Petersburg 1901

Pełne opracowanie

Autor

Przyborowski Walery

Tytuł

Historya sześciu miesięcy : ustęp z dziejów 1862 roku (wydanie drugie)

Miejsce i rok wydania

Warszawa 1904

Pełne opracowanie

Autor

Przyborowski Walery

Tytuł

Historya dwóch lat : 1861-1862. Cz. wstępna 1856-1860. T. 1

Miejsce i rok wydania

Kraków 1904

Pełne opracowanie

Autor

Przyborowski Walery

Tytuł

Historya dwóch lat : 1861-1862. Cz. 1, Rok 1861. T. 2, Styczeń-maj

Miejsce i rok wydania

Kraków 1904

Pełne opracowanie

Autor

Przyborowski Walery

Tytuł

Historya dwóch lat : 1861-1862. Cz. 1, Rok 1861. T. 3, Czerwiec-grudzień

Miejsce i rok wydania

Kraków 1904

Pełne opracowanie

Autor

Przyborowski Walery

Tytuł

Historya dwóch lat : 1861-1862. Cz. 2, Rok 1862. T. 4, Styczeń-czerwiec

Miejsce i rok wydania

Kraków 1895

Pełne opracowanie

Autor

Przyborowski Walery

Tytuł

Historya dwóch lat : 1861-1862. Cz. 2, Rok 1862. T. 5, Lipiec-grudzień

Miejsce i rok wydania

Kraków 1896

Pełne opracowanie

Autor

Przyborowski Walery

Tytuł

Ostatnie chwile powstania styczniowego : na podstawie autentycznych źródeł. T. 1

Miejsce i rok wydania

Poznań 1887

Pełne opracowanie

Autor

Przyborowski Walery

Tytuł

Ostatnie chwile powstania styczniowego : na podstawie autentycznych źródeł. T. 2

Miejsce i rok wydania

Poznań 1887

Pełne opracowanie

Autor

Przyborowski Walery

Tytuł

Ostatnie chwile powstania styczniowego : na podstawie autentycznych źródeł. T. 3

Miejsce i rok wydania

Poznań 1888

Pełne opracowanie

Autor

Przyborowski Walery

Tytuł

Ostatnie chwile powstania styczniowego : na podstawie autentycznych źródeł. T. 4

Miejsce i rok wydania

Poznań 1888

Pełne opracowanie

Autor

Stupnicki Hipolit

Tytuł

Imionospis poległych i straconych ofiar powstania 1863–1864

Miejsce i rok wydania

Lwów 1865

Pełne opracowanie

Autor

Szajowski Adam

Tytuł

Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r.
Rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim

Miejsce i rok wydania

Cieszanów – Rzeszów 2023

Autor

Śladkowski Wiesław

Tytuł

Sprawozdanie gubernatora lubelskiego za rok 1863

Miejsce i rok wydania

w: ROCZNIK LUBELSKI 1963, t. 6, s. 230-234.

Pełne opracowanie

Autor

Tomczyk Józef 

Tytuł

Organizacja cywilno-wojskowa powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu

Miejsce i rok wydania

w: ROCZNIK LUBELSKI 1963

Pełne opracowanie

Autor

Zieliński Stanisław

Tytuł

Bitwy i potyczki 1863-1864; na podstawie materyałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu.

Miejsce i rok wydania

 Rapperswil 1913

Pełne opracowanie

Skip to content