Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Szczebrzeszyn

26.01.1863

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Wojsko Rosyjskie

Dowódcy

Władysław Kurkiewicz

Aleksander Mroczkiewicz

Oddziały / jednostki​

Oddział powstańców ze Zwierzyńca i Szczebrzeszyna.

Liczebność

ok. 40

ok. 200.

Straty​

kilku rannych

kliku wziętych do niewoli

Polegli – 1
Ranni – kilku

Mogiły poległych

brak poległych

Miejsca Pamięci Narodowej

Miejsce starcia nieupamiętnione.

Opis bitwy

Bibliografia

Bieleń Zdzisław, Bitwy i potyczki powstania styczniowego w Lubelskim i na Podlasiu, Lublin 2023, s.141.

Zieliński Stanisław, Bitwy i potyczki 1863-1864; na podstawie materyałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Rapperswil 1913, s. 83.

Skip to content