Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Ludwik Trębicki

Imię i nazwisko

Ludwik Trębicki

Pseudonim

Wiek w 1863

Zawód

Poczmistrz

Pochodzenie tertorialne

Stopień wojskowy w 1863

Powiatowy

Awanse

Wykształcenie wojskowe

Doświadczenie wojskowe

Bitwy i potyczki w których brał udział

Uwagi

Skip to content