Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Suszka nad Tanwią

20.03.1863

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Wojsko Rosyjskie

Dowódcy

Gieorgij Iwanowicz Miedników

Oddziały / jednostki​

Archangelogordzki pułk piechoty
5 rota
rota strzelecka
Charkowski pułk ułanów
dwa plutony

30 kozaków

oddział straży pogranicznej

Liczebność

850

ok. 700

Straty​

Jeden ranny, niektóre źródła podają trzech.

brak danych

Mogiły poległych

brak poległych

brak danych

Miejsca Pamięci Narodowej

Miejsce starcia nieupamiętnione.

Opis bitwy

     Po południu oddział Czechowskiego obozował za Tanwią w lesie koło Suszki, Oddział rosyjski (rota strzelecka, pluton ułanów, 30 kozaków i strażników pogranicznych) przybył z Janowa przez Harasiuki pod dowództwem płk. Miednikowa do Gozdu, gdzie połączył się z oddziałem Zawadzkiego. Po godzinie 15 od strony Gozdu Lipińskiego nastąpił atak na pozycję powstańczą. Pierwsi rzucili się rosyjscy ułani, a za nimi kozacy, lecz przyjęci krzyżowym ogniem powstańców musieli się wycofać. Wówczas piechota rosyjska przeszedłszy w bród rzekę, zaczęła atakować, lecz podobnie jak konnica, zmuszona została do zaprzestania ataku.

     Po trzygodzinnej walce oddział rosyjski wycofał się na nocleg do Gozdu, zaś Czechowski pomaszerował na północ i stanął na nocleg w lesie koło Rudy.

    W tej popołudniowej potyczce lekko ranny został jeden powstaniec.

Bibliografia

Bieleń Zdzisław, Bitwy i potyczki powstania styczniowego w Lubelskim i na Podlasiu, Lublin 2023, s.170.

Brytan Tomasz, Wyprawa Czechowskiego w Lubelskie, Biłgoraj 1996, s. 13 – 15.

Zieliński Stanisław, Bitwy i potyczki 1863-1864; na podstawie materyałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Rapperswil 1913, s. 85.

Skip to content