Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Organizacja Narodowa

     Tereny dzisiejszego powiatu biłgorajskiego wchodziły w roku 1863 prawie w całości w skład ówczesnego powiatu zamojskiego, który stanowił południowo-zachodnią część Guberni Lubelskiej. Siedziba władz administracyjnych i wojskowych powiatu znajdowała się w Janowie Ordynackim (obecny Janów Lubelski). Powiat zamojski swym zasięgiem obejmował teren od Tomaszowa, Krzeszowa, Zamościa, aż do Kraśnika. Południowa i zachodnia granica ówczesnego powiatu zamojskiego była zarazem granicą Wielkiego Imperium Rosyjskiego. To położenie pomiędzy dwoma zaborami: austriackim a rosyjskim miało duży wpływ na rozwój wypadków podczas Powstania Styczniowego.

     Latem 1862 roku Leon Frankowski, komisarz Komitetu Centralnego na województwo lubelskie, zjawił się w Biłgoraju, gdzie pozyskał dla sprawy powstańcze miejscowego aptekarza Juliana Jasińskiego, który został mianowany rewolucyjnym naczelnikiem miasta Biłgoraja (aresztowany 6 lipca, zwolniony 6 sierpnia). Biłgorajski poczmistrz Trębicki został mianowany naczelnikiem powiatowym na cały powiat zamojski, w skład organizacji spiskowej zaangażowany był burmistrz miasta Antoni Matuszkiewicz (za sprzyjanie powstaniu został aresztowany i wysłany w głąb Rosji), jak również proboszcz biłgorajski ks. Bartłomiej Chwała (musiał uciekać przed aresztowaniem do Galicji – Leżajsk, Rzeszów, skąd udał się do Jass w Mołdawii), organista z Puszczy Solskiej mieszkający w Biłgoraju Józef Skowierzak, kancelista sądu w Biłgoraju Koziejewski (poległ pod Tomaszowem), rejent Podbielski, Leon Malholme, dziedzica majątku w Soli, Julian Puchała właściciel dworu w Kątach (musiał uciekać do Galicji), włościanin Rapa z Kątów, Hilary Krzęciejewski, właściciel Radzięcina i jego syn Stanisław (pełnili urząd naczelnika cywilnego powiatu zamojskiego), o. Dionizy Tronowski z Klasztoru OO. Franciszkanów w Puszczy Solskiej (aresztowany i zesłany na Syberię do Tunki), Konstanty Kaner.

     Komitet Centralny Narodowy w 1862 r. podzielił kraj na województwa (jak przed zaborami). Województwa zaś podzielono na istniejące powiaty i tak województwo lubelskie składało się z 4 powiatów: hrubieszowskiego, krasnostawskiego, lubelskiego i zamojskiego. Powiaty podzielono na obwody składające się z okręgów, a te dzieliły się na parafie i miejscowości.

     Tereny dzisiejszego powiatu w większości znajdowały się na obszarze ówczesnego powiatu zamojskiego. Jedynie okolice Turobina należały do powiatu krasnostawskiego.

     Powiat zamojski podzielony był na obwody. Jednym z nich był obwód biłgorajski składający się z 4 okręgów: biłgorajskiego, frampolskiego (setnikiem był Julian Puchała, właściciel wsi Kąty), józefowskiego (setnikiem był Miklaszewski z Osuch, oficjalista ordynacki) i tarnogrodzkiego (setnikiem był Grodnicki z Majdanu Księżpolskiego, oficjalista ordynacki).
     W lutym 1862 Robert Alfred Przegaliński przybył do Szczebrzeszyna i jak wspomina „najpierw wciągnęli mnie na listę członków organizacji przybyli z Biłgoraja tamtejszy Naczelnik Miasta, aptekarz Jasiński z Biłgoraja, w towarzystwie nieznanego mi Komisarza CKN” – legitymujący się jedynie pieczątką. Komisarz zamianował tymczasowym naczelnikiem miasta Szczebrzeszyna i jednocześnie dowódcą setki sprzysiężonych mieszkańców Roberta Alfreda Przegalińskiego, podpisarza Sądu Pokoju. Pod jego komendą było 10 dziesiętników, a oprócz tego został on mianowany tajemnym agentem, mającym dostarczać wszelkiego rodzaju wiadomości Urzędowym Komisarzom.

     We wrześniu 1862 roku do Szczebrzeszyna przybył osobiści Jeneralny Komisarz CKN Frankowski Karol (Leon ?) i tenże zorganizował cały zarząd miasta i okolicy. Naczelnikiem miasta mianował aptekarza Topolskiego, pomocnikiem Przegalińskiego i w dalszym ciągu setnikiem, kasjerem wikarego ks. Apolinarego Łopuskiego, gospodarzami miasta (Rada): malarza Majewskiego, restauratora Pawłowskiego i paru mieszczan. Urządzenie komunikacji ze Szcebrzeszyna z okolicą: z Zamościem – ks. Wikary Kazimierz Wójcicki (Naczelnik Miasta), z Janowem (Jan Przegaliński, ojciec Roberta – sędzia Sądu Poprawczego), z Krasnikiem – Siekierzyński, dzierżawca folwarku Kurotkowice. Wszystkie zebrane wiadomości Przegaliński zdawał bardzo czynnemu i gorliwemu agentowi CKN Stanisławowi Kochańskiemu. Przegalińskie przebywał w Szczebrzeszynie do października 1863 r, kiedy to przeniósł się na nową posadę do Kraśnika. Ks. Marcin Padziński, czynny członek organizacji, przywiózł do Szczebrzeszyna Manifest CKN (RN) nakazujący wybuch w nocy 22 na 23 stycznia 1863 roku.

Struktura Organizacji Narodowej

Województwo lubelskie 1862-1863

Zastępca członka KCN oraz zarządzający Lubelskiem, Podlasiem i Rusią
Jan Bogdanowicz.

Naczelnik wojewódzki
ks. Baltazar Paśnikowski, wikary katedralny w Lublinie, odpowiedzialny za Lublin, aresztowany na jesieni 1862.
Kazimierz Gregorowicz patron.

Za-ca naczelnika wojewódzkiego
Kazimierz Walentynowicz, aptekarz w Lublinie, odpowiedzialny za prowincję, aresztowany na jesieni 1862.

Agent – Komisarz KCN na województwo lubelski
Leon Frankowski.
Gustaw Wasilewski.
Adam Majewski.

Komisarz pełnomocny w Lubelskiem (od 14 października 1863)
Eugeniusz Korytko.
Ppłk. Ignacy Wysocki – Zaczek.

POWIAT HRUBIESZOWSKI

Naczelnik powiatu
Jan Bogdanowicz (aresztowany w grudniu 1862), zarządzający majątkiem Moroczyn.
Witold Grotthus
Bongart, rewolucyjny agent KCN, Moroczyn.
Starzyński, syn właściciela majątku Moroczyn.

OKRĘG HRUBIESZOWSKI

OkręgowyMikołaj Neczaj, lekarz z Dubienki.

OKRĘG TOMASZOWSKI

Okręgowyks. Piotr Rylski, wikary w Tomaszowie.

Miasta:
Grabowiec
Horodło
Hrubieszów
Jarczów
Komarów
Kryłów

 • ks. Garbaczewski

Łaszczów
Tomaszów

 • Karol Dąbrowski, kasjer komory celnej w Tomaszowie.
 • Jan Mecheda, oficer carski, urlopowany.
 • Wojciech Żelechowski, lekarz z Tomaszowa

Tyszowce
Uchanie

Ks. unicki Szokalski

POWIAT KRASNOSTAWSKI

Naczelnik powiatu
ks. Leopold Zgodziński wikary, następnie administrator parafii Krasnystaw (aresztowany w grudniu 1862).
Tomasz Wasiutyński, właściciel Krzywowoli, mianowany przez K. Gregorowicza (zbiegł za granicę).
Bolesław Anc

OKRĘG KRASNOSTAWSKI

OkręgowyMikołaj Neczaj, lekarz z Dubienki.

OKRĘG TOMASZOWSKI

OkręgowyLudwik Krajewski, właściciel niewielkiego folwarku na przedmieściu Zakręcie w Krasnystaw, (aresztowany w grudniu 1862).

Miasta:
Chełm
Gorzków

 • Ks. Drewnowski.

Izbica
Krasnystaw

 • Zygmunt Stanisław Steinbrich, syn inżyniera powiatu.

Pawłów
Puchaczów
Rejowiec
Sawin
Tarnogóra
Turobin
Wojsławice
Żółkiewka

Setnicy i dziesiętnicy:
Antoni Krajewski, z-ca wójta gm. Białki i Stężycy, zamieszkały stale w Krasnymstawie, brat Ludwika.
Jan Lickendorf, „fabrykant powozów” w Krasnymstawie.
Ks. Jan Rostkowski, wikary w Krasnymstawie.

Mikołaj Haratym z Niemiec.
Paweł Kuranda z Małochwieja.
Józef Bida z Gór.

POWIAT LUBELSKI

Naczelnik powiatu
ks. Marceli Bieliński, proboszcz parafii w Krasieninie (zbiegł za granicę).
Władysław Księżpolski z Lublina.
Bolesław Anc

Za-ca naczelnika powiatu
ks. Leopold Pawłowski , wikary par. Markuszów (zbiegł za granicę).
Kazimierz Wojciechowski właściciel części Babina.

OKRĘG LUBELSKI

OKRĘG LUBARTOWSKI

OKRĘG KAZIMIERSKI

Lublin

Naczelnik miasta – Kazimierz Gregorowicz, patron (do grudnia 1862).
Apolinary Pluciński, (przypuszczalnie), dymisjonowany urzędnik RGL.

Miasta:
Baranów

 • Naczelnik miasta – O. Anastazy Jadochowski, karmelita.

Bełżyce
Biskupice
Bobrowniki
Bychawa
Chodel
Czemierniki
Firlej
Głusk
Józefów n. Wisłą

 • Naczelnik miasta – Antoni Sąchocki

Kamionka
Kazimierz

 • Naczelnik miasta – ks. Mateusz Serwiński


Końskowola

 • Naczelnik miasta – Józef Nowicki

Kurów

 • Naczelnik miasta – ks. Jan Liniewicz, wikary

Lubartów
Markuszów
Michów
Opole
Piaski
Puławy

 • Igancy Freja
 • doktor Pasiutewicz
 • Karol Świdzyński, były marymontczyk
 • Władysław Pańkowski.
 • Edward Zachman, dziesiętnik.

Wąwolnica
Wieniawa

POWIAT ZAMOJSKI

Komisarz CKN – Stanisław Kamiński (z Łukowej)

Naczelnik Powiatowy
Ludwik Trembicki (Trębicki), pocztalher (poczmistrz) z Biłgoraja.
Kazimierz Wojciechowski, proboszcz w Goraju (aresztowany w maju 1863)
Hilary Krzęcijewski, właściciel majątku Radzięcin
Stanisław Krzęcijewski, „Zamojski”, dzierżawca majątku Chomęciska.
Łaski
Antoni Różycki , syn Hilarego

OKRĘG KRAŚNICKI

Lublin

Parafia Kraśnik

 • Cywiński, syn dzierżawcy folwarku Stróża.

Parafia Urzędów
Parafia Zaklików
Parafia Modliborzyce
Parafia Annopol
Parafia Biała (Janów) m. Janów

 • Zygmunt Huskowski, kancelista biura naczelnika pow. Zamojskiego.
 • Lotz, dzierżawca folwarku Zofianki.
 • Wasilewski, lekarz powiatowy.
 • Dąbrowski, budowniczy powiatu.
 • Cywiński, nadzorca Domu Badań Cywiński.
 • Kostecki, pisarz Domu Badań.
 • Rutkowski, rachmistrz generalny.
 • Nilewski, rachmistrz dyrekcji ubezpieczeń.
 • Bialski, archiwista powiatowy
 • Kałuski, kancelista biura powiatu.
 • Gawiński, poborca kasy powiatowej.
 • Wojciechowski, kontroler kasy powiatowej.
 • Kamiński, asystent kasy powiatowej.
 • Poznański konduktor przy inżynierze powiatu.
 • Odelski, burmistrz.
 • Kamiński, kasjer miejski.
 • Czerniawski, sekretarz kwaterunkowy
 • Ks. Hetner, proboszcz parafii Biała.
 • Ks. Gajewski, wikary parafii Biała
 • Szczepański, kancelista Sądu Poprawczego.

OKRĘG TARNOGRODZKI

Parafia Biłgoraj – Biłgoraj

 • Naczelnik miasta – Julian Jasiński, aptekarz w Biłgoraju.
 • Ks. Bartłomiej Chwała, proboszcz parafii rzymskokatolickiej.
 • Ks. Kurkiewicz, proboszcz parafii greckokatolickiej.
 • Antoni Matuszkiewicz, burmistrz miasta Biłgoraj.
 • Ignacy Podbielski, rejent w Biłgoraju.
 • Tomasz Łuszczek, organista w Biłgoraju.

Parafia Frampol – Frampol

 • Juliusz Puchała, właściciel majątku Kąty.
 • Rapa, włościanin ze wsi Kąty.

Parafia Józefów – Józefów

 • Miklaszewski, oficjalista OZ z Osuch.

Parafia Tarnogród – Tarnogród

 • Grodzicki, oficjalista OZ z Majdanu Księżpolskiego.

Parafia Łukowa
Parafia Puszcza Solska

 • O. Eleazar Wyszomirski, gwardian klasztoru.
 • O. Dionizy Tronowski.
 • O. Daniel Żakiewicz.
 • Józef Skowierzak (Skowieżak), organista w Puszczy Solskiej.


Parafia Potok Górny
Parafia Krzeszów

 • Ludwig Nahajski (Nagajski), organista w Krzeszowie, pochodzący z Lipin.


Parafia Huta Krzeszowska
Parafia Goraj

OKRĘG ZAMOJSKI

Parafia Szczebrzeszyn – Szczebrzeszyn

 • Naczelnik miasta – Robert Przegaliński, podpisarz sądu pokoju (do września 1862).
 • Antoni Topolski, aptekarz (od września 1862).
 • Zastępca naczelnika miasta – Robert Przegaliński.
 • Setnik – Robert Przegaliński
 • Referat finansowy – ks. Apolinary Łopuski, wikary parafii Szczebrzeszyn.
 • Majewski
 • Pawłowski
 • Ochocki Józef, bednarz.
 • Bidecki Pawł, sukiennik.


Zwierzyniec

 • Ksawery Moro ze Zwierzyńca, młody człowiek.


Parafia Górecko Klasztorne
Parafia Wielącza
Parafia Zamość – Zamość

 • Naczelnik miasta – ks. Kazimierz Wójcicki, wikary kolegiaty zamojskiej.
 • Dąbrowski, lekarz z Zamościa.


Parafia Krasnobród

Skip to content