Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Ciosmy

21.03.1863

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Wojsko Rosyjskie

Dowódcy

Gieorgij Iwanowicz Miednikow

Oddziały / jednostki​

Archangelogordzki pułk piechoty
5 rota
10 rota
1 rota strzelecka
3 rota strzelecka
Charkowski pułk ułanów
dwa plutony

30 kozaków

oddział straży pogranicznej

Liczebność

850

ok. 1000

Straty​

Polegli – 17
Zmarli z ran – 13
Ranni – 10
Wzięci do niewoli – 6

Polegli – 10
Zmarli z ran – ?
Ranni – 18
Kontuzjowanych – 9
Wzięci do niewoli – 0

Mogiły poległych

Huta Krzeszowska

Kurzyna Średnia

Ulanów

Rzeszów

Miejsca pochowania poległych nie ustalono.

Miejsca Pamięci Narodowej

Banachy

Ciosmy Knieja 

Opis bitwy

     W dalszym pochodzie oddział Czechowskiego zatrzymał się między Ciosmami a Hutą Krzeszowską, gdzie na leśnej i bagnistej pozycji o godzinie 10 zaatakowany został ponownie przez oddział Miednikowa. Walka na bagnety w bagnistym lesie na dużej przestrzeni trwała do godziny 15. W potyczce poległo 18 powstańców, którzy w większości (17) pochowani zostali na cmentarzu w Hucie Krzeszowskiej, poległego Józefa Dąbczańskiego brat mjr Leszek Dąbczański przewiózł na swoim koniu za kordon graniczny i pochował na cmentarzu w Kurzynie. Rannych powstańców przewieziono przez granicę m.in.: do Rzeszowa, Ulanowa i Kurzyny, gdzie niektórzy z nich zmarli w wyniku odniesionych ran. Do niewoli dostało się 9 powstańców. Oddział rosyjski tuż po bitwie, w której stracił 10 żołnierzy zabitych, 18 rannych i 9 kontuzjowanych, wycofał się do Janowa. Również oddział powstańczy wycieńczony dwudniowymi walkami przeszedł w częściach z powrotem za kordon graniczny do Galicji, gdzie Austriacy powstańców rozbroili. Jedna z grup powstańczych jeszcze w tym dniu starła się pod Gozdem Huciańskim z oddziałem mjr. Szternberga.

Bibliografia

Bieleń Zdzisław, Bitwy i potyczki powstania styczniowego w Lubelskim i na Podlasiu, Lublin 2023, s.171 – 172.

Brytan Tomasz, Wyprawa Czechowskiego w Lubelskie, Biłgoraj 1996, s. 15 – 19.

Zieliński Stanisław, Bitwy i potyczki 1863-1864; na podstawie materyałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Rapperswil 1913, s. 86.

Skip to content