Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Śpiewy patriotyczne

     Gdy w Warszawie rozpoczęły się patriotyczne manifestacje, podczas nich po raz pierwszy odśpiewano hymn Boże, coś Polskę. Jego refren: „Przed Twe ołtarze zanosim błaganie/ Ojczyznę, wolność racz nam wrócić, Panie”, jednoznacznie wyrażał polityczne oczekiwania społeczeństwa Królestwa Polskiego.

     Ze źródeł mamy informacje ze takie śpiewy miały miejsca w kościołach na Ziemi Biłgorajskiej.

     Mikołaj Pwaliszczew w swoim tygodniowym raporcie do cara napisał: „Chociaż księża zazwyczaj obwiniają za śpiewanie hymnów zabronionych w kościołach wiernych, jednakże w ostatnim śpiewaniu, które miało miejsce w Biłgoraju 15 grudnia, inicjatorem okazał się sam proboszcz, ksiądz Chwała, który stojąc w czasie mszy przy ambonie zaśpiewał pieśń jako pierwszy, a wierni dopiero podchwycili hymn. Ksiądz został aresztowany”.

Najczęściej śpiewano:

Skip to content