Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Ulanów

Miejscowość

Ulanów

Gmina

Ulanów

Powiat

Niżański

Lokalizacja mogiły

Cmentarz parafialny

Rodzaj upamiętnienia

-

Liczba pochowanych

3

Dane osób pochowanych

Nazwisko i Imie

Data zgonu

Przyczyna

Bitwa

Oddział

Macieliński Leon

21.03.1863

Zmarł z ran

Ciosmy

Czechowskiego

Fortyś (Portyś) Jan

21.03.1863

Zmarł z ran

Ciosmy

Czechowskiego

Niezidentyfikowany

26.03.1863

Zmarł z ran

Ciosmy

Czechowskiego

Skip to content