Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Krzeszów

27.01.1863

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Wojsko Rosyjskie

Dowódcy

Oddziały / jednostki​

Liczebność

Straty​

Mogiły poległych

Miejsca Pamięci Narodowej

Opis bitwy

Powstańcy z Krzeszowa pod dowództwem Stanisława Nahajskiego natarli na oddziałek piątej roty straży pogranicznej, konsystujący w komorze celnej Krzeszów. Rannych zostało 2 strażników, w tym jeden śmiertelnie.

Bibliografia

Skip to content