Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

"Żandarmerii okręgu tarnogrodzkiego"

Nazwa oddziału​

„Żandarmerii okręgu tarnogrodzkiego”

Data powstania

Data zakónczenia

Organizator

Dowódca

Liczebność

Udział w bitwach i potyczkach

OdeB

Skip to content