Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Kontrybucje i konfiskaty

     W Królestwie Polskim szlachcie, której udowodniono udział w powstaniu, skonfiskowano ponad 1 600 majątków ziemskich, nałożone kontrybucje osiągnęły 20 mln rubli.

     Na Litwie, gdzie szczególnie nasilono rusyfikację, kontrybucje sięgnęły 14 mln rubli, konfiskaty objęły ok. 1 800 majątków ziemskich, które następnie przekazano głównie Rosjanom. Osoby uznane za „politycznie niepewne” zmuszano do sprzedaży majątków ziemskich po niskich cenach, jednocześnie odmawiając Polakom prawa nabywania ziemi. Spowodowało to przejście w ciągu kilku lat w ręce rosyjskie ponad 800 należących do Polaków majątków ziemskich. Na pozostałe nałożono stałą kontrybucję w wysokości 10% (od 1869 r. – 5%) ich rocznych dochodów.

Skip to content