Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Józefów

24.01.1863

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Wojsko Rosyjskie

Dowódcy

Ludwik Trebicki

Filipenko

Oddziały / jednostki​

Oddział biłgorajski

Liczebność

Ok. 400

15

Straty​

Polegli – 0
Zmarli z ran – 0
Ranni – 0
Wzięci do niewoli – 0

Polegli – 3
Zmarli z ran – 0
Ranni – 3
Wzięci do niewoli – 0

Mogiły poległych

brak poległych

Miejsca pochowania poległych nie ustalono.

Miejsca Pamięci Narodowej

Józefów

Opis bitwy

     O godzinie 20 oddział liczący ok. 400 powstańców przybyły z Puszczy Solskiej, napadł na oddział 15 kozaków z drugiej sotni 10. Dońskiego pułku kozaków pod dowództwem Filipienki przybyłych w tym dniu z Tomaszowa do pomocy burmistrzowi Józefowa w przeprowadzeniu poboru wojskowego. W walce na rynku, która trwała 3 godziny, poległo 3 kozaków, a kolejnych 3 zostało rannych. Powstańcy zabrali kozakom wszystkie konie i broń, a następnie wycofali się z miasta.

Bibliografia

Bieleń Zdzisław, Bitwy i potyczki powstania styczniowego w Lubelskim i na Podlasiu, Lublin 2023, s.140.

Zieliński Stanisław, Bitwy i potyczki 1863-1864; na podstawie materyałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Rapperswil 1913, s. 82.

Skip to content