Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Kasata klasztorów

     Za poparcie powstania styczniowego przez wielu zakonników władze rosyjskie postanowiły zlikwidować klasztory w Królestwie Polskim Car Aleksander II Romanow w dniu 8 listopada 1864 r. wydał ukaz kasacyjny. Spośród 155 klasztorów męskich z 1 635 zakonnikami i 42 klasztorów żeńskich do likwidacji przeznaczono 110 klasztorów męskich i 4 żeńskie. Pozostałe 45 klasztory męskie i 38 żeńskich podzielono na etatowe (25 męskich i 10 żeńskich) oraz ponadetatowe (20 męskich i 28 żeńskich). Klasztory etatowe posiadały najwyżej do 14 zakonników (z wyjątkiem konwentu paulinów na Jasnej Górze). Klasztory ponadetatowe nie mogły przyjmować nowicjuszy. Gdy liczba zakonników w klasztorach ponadetatowych spadała poniżej 8, ulegały one likwidacji.

     W okolicach Biłgoraja w wyniku tego ukazu kasacji uległ klasztory franciszkanów w Puszczy Solskiej i Górecku Kościelnym, dominikanów w Janowie Lubelskim i Krasnobrodzie oraz  bernardynów w Radecznicy.  

  

    

 

Skip to content