Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Bukowina

28/29.01.1863

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Wojsko Rosyjskie

Dowódcy

Oddziały / jednostki​

Posterunek Bukowina, 6 rota,

Zawichojska Brygada Straży Pogranicznej

Liczebność

kilkudziesięciu powstańców

5 strażników

Straty​

Ranni – 1

Mogiły poległych

Miejsca Pamięci Narodowej

brak

Opis bitwy

W nocy 28 na 29 stycznia 1863 r. powstańcy z Krzeszowa zaatakowali posterunek Bukowina 6 roty Zawichoskiej Brygady Pogranicznej Straży. W skutek walk ranny w głowę został jeden strażnik Paweł Pietrow.

Bibliografia

APL, NWO Z_H, sygnatura 6, k. 67.

Z. Bieleń, Bitwy i potyczki powstania styczniowego w lubelskim i na Podlasiu, Lublin 2023, s.147-148. mylnie podaje miejscowość jako Bukowa.

Skip to content