Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Potok

20.03.1863

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Wojsko Rosyjskie

Liczebność

850

300

Straty​

Polegli – 3
Zmarli z ran – 1
Ranni – 3
Wzięci do niewoli – 0

brak danych

Mogiły poległych

Miejsca pochowania poległych nie ustalono.

brak danych

Miejsca Pamięci Narodowej

Kapliczka św. Barbary

Opis bitwy

     Tuż po północy oddział Czechowskiego opuścił Naklik, przeszedł przez Potok i stanął obozem koło wsi Jedlinki. Oddział rosyjski pod dowództwem kpt. Feliksa Zawadzkiego w sile półtorej roty (m.in. 5 rota Archangiełogorodzkiego pp.) i plutonu Charkowskiego Pułku Ułanów o godz. 8 ze wzgórza przy Potoku, zaatakował prawe skrzydło oddziału Czechowskiego. Powstańcy na atak żołnierzy odpowiedzieli celnym ogniem. Rosjanie zniecierpliwieni niepowodzeniem zaczęli zbliżać się do oddziału Czechowskiego. Jedna z kompanii powstańczych zajęła stanowiska na wzgórku porośniętym krzakami i celnym ogniem spowodowała duże zamieszanie wśród wojska. Wtedy dwie kompanie strzeleckie dowodzone przez kpt. Ślaskiego i kpt. Dunajewskiego rzuciły się do walki na bagnety. Za nimi ruszył pluton ułanów.

     Po jednogodzinnej walce wojsko rosyjskie wycofało się do Potoka oczekując na przybycie oddziału mjr. Szternberga. Czechowski zaś posunął się dalej ku północy i przeszedł rzekę Tanew. Poległo trzech powstańców, których ciała zabrano (prawdopodobnie zostali pochowani na cmentarzu w Kurzynie).

     Śmiertelnie ranny został mjr Władysław Englert, wzięty do niewoli następnego dnia pod Ciosmami, zmarł w Janowie i tam został pochowany na cmentarzu.

Bibliografia

Bieleń Zdzisław, Bitwy i potyczki powstania styczniowego w Lubelskim i na Podlasiu, Lublin 2023, s. 168 – 169.

Brytan Tomasz, Wyprawa Czechowskiego w Lubelskie, Biłgoraj 1996, s. 11 – 13.

Zieliński Stanisław, Bitwy i potyczki 1863-1864; na podstawie materyałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Rapperswil 1913, s. 85.

Skip to content