Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Stawianie krzyży

     W 1861 roku powszechne było stawianie krzyż upamiętniających patriotyczne manifestacje, do których doszło w lutym i kwietniu 1861 r. w Warszawie i które zostały krwawo stłumione przez rosyjską żandarmerię i Kozaków. Takie krzyż postawiono między innymi w: Biłgoraju, Goraju, Tarnogrodzie, Krzeszowie. Krzyże te zachowały się do dnia dzisiejszego.

     W Biłgoraju na dzwonnicy przed cerkwią greckokatolicką został namalowany farbą olejną. Po wprowadzeniu stanu wojennego zamalowany. W 1862 roku ponownie na niej się pojawił o czym wspominał Mikołaj Pwaliszczew w raporcie do cara: „W Biłgoraju w powiecie zamojskim na murze dzwonnicy cerkwi grecko-unickiej znalazły się drugiego dnia Wielkanocy namalowane czarną, olejną farbą, zabielone w ubiegłym roku, krzyże z cierniowymi wieńcami z dodaniem napisu: „Zadrżyjcie, nieprzyjacioły krzyża!”.  Odtworzony na murze dzwonnicy napis obok narysowanych na nowo krzyży z cierniowymi wieńcami polecono zniszczyć.

Biłgoraj

Goraj

Tarnogród

Skip to content