Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Momoty

30.11.1863

Strony konfliktu

Dowódcy

Oddziały / jednostki​

Liczebność

Straty​

Mogiły poległych

Miejsca Pamięci Narodowej

Opis bitwy

Bibliografia

Skip to content