Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Archiwalia

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie​

Materiały różne dotyczące Powstania Styczniowego z rosyjskich kancelarii wojskowych. Akta dowódców i władz wojskowych rosyjskich,
sygn. 1. Żurnal Voennyj Dejstwij w Carstve Pol`skom.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

rkps, sygn. 1896 : A. Bednawski, Pamiętnik z powstania styczniowego 1863 r.

 

Skip to content