Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Huta Krzeszowska

21.03.1863

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Wojsko Rosyjskie

Dowódcy

Oddziały / jednostki​

Liczebność

Straty​

Mogiły poległych

Miejsca Pamięci Narodowej

Opis bitwy

W dalszym pochodzie oddział Czechowskiego zatrzymał się między Ciosmami a Hutą Krzeszowską, gdzie na leśnej i bagnistej pozycji o godzinie 10 zaatakowany został ponownie przez oddział Miednikowa. Walka na bagnety w bagnistym lesie na dużej przestrzeni trwała do godziny 15. W potyczce poległo 18 powstańców, którzy w większości (17) pochowani zostali na cmentarzu w Hucie Krzeszowskiej, poległego Józefa Dąbczańskiego brat mjr Leszek Dąbczański przewiózł na swoim koniu za kordon graniczny i pochował na cmentarzu w Kurzynie. Rannych powstańców przewieziono przez granicę m.in.: do Rzeszowa, Ulanowa i Kurzyny, gdzie niektórzy z nich zmarli w wyniku odniesionych ran. Do niewoli dostało się 9 powstańców. Oddział rosyjski tuż po bitwie, w której stracił 10 żołnierzy zabitych, 18 rannych i 9 kontuzjowanych, wycofał się do Janowa. Również oddział powstańczy wycieńczony dwudniowymi walkami przeszedł w częściach z powrotem za kordon graniczny do Galicji, gdzie Austriacy powstańców rozbroili. Jedna z grup powstańczych jeszcze w tym dniu starła się pod Gozdem Huciańskim z oddziałem mjr. Szternberga.

Bibliografia

Skip to content