Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Skibiński Michał

Raport Naczelnika Powiatu Zamojskiego do Gubernatora Cywilnego w Lublinie, nr 12467 z dnia 5 IX 1863,
Archiwum Państwowe w Lublinie, RGL 1640.

„Burmistrz miasta Biłgoraja raportem z d. 22.08/03.09. rb. nr 856 doniósł, że w dniu 20.08/01.09. rb. około godziny 10-ej w nocy od strony ulicy Zamojskiej przybyło konno do miasta Biłgoraja ludzi silnie uzbrojonych do 30-tu z partii Lelewela, którzy zabawili kilka godzin bo do godziny 2-ej w nocy, w trakcie tym kilkunastu z nich udało się do dworu Biłgorajskiego i tam zarekwirowali i zabrali gotowizną rs 600, wołów 6 i owsa korcy 20 – tudzież z Kasy Ekonomicznej tamecznej gotowizną rs 5, kopiejek 771 – oprócz zaś tego zabrali ludzi młodych do partii powstańców jako to: Gustawa Dąbrowskiego, Marcelego Piramowicza, Władysława Kuczarskiego, Mateusza Lipińskiego, Andrzeja N. i Andrzeja Pacoń, czeladników kominiarskich, Józefa Poterańskiego stolarza, Piotra i Józefa NN. czeladników kowalskich, jako też przyaresztowali: Duchińskiego Burmistrza, Kłapińskiego Ławnika kassyera, Borkowskiego Rządcę Dóbr Biłgoraja tudzież Ludwika Jabłońskiego majstra kominiarskiego; i po godzinie 2-ej po północy udawszy się z temi osobami do wsi Woli, tam dopiero po godzinie 4 -ej uwolnili Burmistrza i Kassyera oraz i Borkowskiego, a resztę ludzi zatrzymali. Partya powstańców we wsi Woli, jak Burmistrz utrzymuje, była pod dowództwem Lelewela i liczyła do 2000, – następnie po przybyciu Burmistrza do Biłgoraja około godziny 6-ej rano, w dniu następnym 21 sierpnia / 2 września znów o godzinie 11 1/2 rano wpadło kilkunastu powstańców do miasta Biłgoraja silnie uzbrojonych od strony traktu Janowsko-Krzeszowskiego, z doniesieniem że druga partya powstańców pod dowództwem Ćwieka z lasu wychodzi i idzie do Biłgoraja, jakoż zaraz z lasu na drodze ku Janowowi i Frampolowi wyszła ta partya o godzinie 12-ej w południe i przeszedłszy w poprzek pola Biłgorajskie i Bojarskie we wsi Bojarach pod miastem Biłgorajem położonej, ulokowała się za miastem pomiędzy wsią Bojarami, a w lesie i pod lasem obozowała do godziny 7 1/2 po południu, których to powstańców było około 1000. – W trakcie tym zabrali oni ze sobą do partii powstańców z miasta Biłgoraja młodego Romana Kościelskiego – Następnie przybyłe wojsko Rosyjskie z traktu Janowskiego pod dowództwem Majora Szternberga o godzinie 7-ej po południu stoczyło z niemi bój, skutkiem którego powstańcy do lasu schronili się.”

Skip to content