Powstanie
Styczniowe 1863-1864

Na ziemi biłgorajskiej

Weeber Ludwik

Dziennik Ludwika Weebera adiutanta oddziału Ćwieków w okresie 15 VIII – 27 X 1863 r.
w: ROCZNIK LUBELSKI, t. VI.

„1 września – o 2 i 1/2 w nocy wymarsz do Momot (z Lipy) – podczas marszu dopełniono na złapanych 31-go dwóch objezdczykach wyrok śmierci przez powieszenie – spoczynek w Momotach – ubóstwo okolicy czuć się daje – do tego piaski i upał nieznośny – o 5-ej po południu wymarsz do Bukowy – nocleg w lesie. 2 września – o 6-ej z rana marsz ku Biłgorajowi – odjazd szefa – spoczynek pod Biłgorajem – napad Moskali – kotły wlano – nasze tyraliery przez 2 godziny z szefem na czele utrzymują ogień, zakrywając odwrót ku Bukowej – Moskali 4 roty było, 2 działa – Bukowej spotkanie z Lelewelem – Doliński przyszedł z rekonesansu spod Modliborzyc.”

Skip to content